Protipožiarne dosky sú určené pre zhotovovanie požiarnych konštrukcií, najmä na požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a stropy) a na ochranu (obklad) nosných konštrukcií, napríklad oceľových.

Protipožiarne dosky sa posudzujú podľa predpisu ETAG 018. Výsledkom je Európske technické posúdenie (ETA). ETA je predpokladom pre značku zhod CE. Výsledným dokumentom sprievodnej dokumentácie výrobku pre zákazníka je Vyhlásenie o parametroch podľa CPR (Nariadenie EU o stavebných výrobkoch).