Požiarna konštrukcia

Čo je požiarna konštrukcia?

 

Stop pod drevom   firestopping   VZV 3

Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru. Napríklad sú to požiarne steny a stropy, tesnenia prestupov, dvere a iné. Spolu je ich 23 typov.

 

Zodpovednosť za ňu nesie zhotoviteľ PK. On je povinný deklarovať jej požiarnu odolnosť osvedčením PK.

 

Viac o osvedčovaní požiarnych konštrukcií nájdete na stránke:

Online e-aplikácie OPK moderného nástroja na tvorbu dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií