Popis výrobku
Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON®, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Oblasti použitia
Zhotovenie inštalačných a káblových kanálov s požiarnou odolnosťou.