Individuálna cenová ponuka

Nie ste spokojný s našou cenou? Zanechajte nám kontakt a porozprávame sa o detailoch vašej objednávky. Našim zákazníkom chceme priniesť ten najlepší servis.

Prírezy dosiek PROMATECT-H 1250x380x10

Veľkoformátová protipožiarna doska na cementovej báze, odolávajúca vlhkosti, samonosná.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

 • objemová hmotnosť: cca.870kg/m3
 • alkalita (hodnota pH): cca. 12,0
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,175 W/m.K
 • faktor difúzneho odporu µ: cca. 20,0
 • obsah vlhkosti: 5-10% (vzdušne suché)
 • vlastnosti povrchu: predná strana hladká, zadná ľahko štruktúrovaná
 • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Použitie v elektrických rozvodoch ako:

 • nehorľavá priehradka odolávajúca elektrickému oblúku na oddelenie káblov uložených v káblových lávkach v súlade s STN 33 2000-5-52
 • nehorľavá tepelnoizolačná podložka na oddelenie elektrických zariadení od horľavých materiálov v súlade s STN 33 2312

Možné použitie aj ako:

 • nehorľavá izolačná podložka (ochranná clona a ochranná podložka) na oddelenie tepelných spotrebičov od horľavých stavebných konštrukcií v súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z.

Tovar na objednávku

Cena za 1ks dosky

Tovar na objednávku

Informácie o doprave
Jednotková cena:
24,80 €
bez DPH
Celková cena:
bez DPH

Mohlo by sa vám hodiť aj:

Informácie o produkte

Rozmery 1250 × 380 × 10 mm

Technické údaje

Rozmer prírezu:

 1250x380x10mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 8,7 kg/m2

Dokumenty na stiahnutie

Produkt využijete pri týchto požiarnych konštrukciách

Použitie v elektrických rozvodoch ako:

 • nehorľavá priehradka odolávajúca elektrickému oblúku na oddelenie káblov uložených v káblových lávkach v súlade s STN 33 2000-5-52
 • nehorľavá tepelnoizolačná podložka na oddelenie elektrických zariadení od horľavých materiálov v súlade s STN 33 2312

Možné použitie aj ako:

 • nehorľavá izolačná podložka (ochranná clona a ochranná podložka) na oddelenie tepelných spotrebičov od horľavých stavebných konštrukcií v súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z.

Výrobca

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.

www.promat-see.com