MASTERBOARD hr. 12 mm

Veľkoformátová protipožiarna doska na cementovej báze, odolávajúca vlhkosti, samonosná.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

  • objemová hmotnosť: cca.1000kg/m3
  • alkalita (hodnota pH): cca. 7-10
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca.  0,22 W/m.K
  • faktor difúzneho odporu µ: cca.
  • obsah vlhkosti:  6-10% (vzdušne suché)
  • vlastnosti povrchu: predná strana hladká, zadná ľahko štruktúrovaná
  • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Tovar na objednávku

Cena za 1ks dosky

Vaša cena:
98,45 € bez DPH

Rozmer dosky:

 1220x2440mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 14,4 kg/m²

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.