Popis výrobku
Ľahká protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Oblasti použitia
Zhotvenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva, napríklad pre požiarne deliace konštrukcie a pre ochranu nosných konštrukcií.