V našom sortimente nájdete širokú škálu revíznych dvierok od tých jednoduchších až po dvierka protipožiarne.

Prvé základné kritérium pri výbere dvierok je či majú byť dvierka protipožiarne - majú spĺňať určitú požiarnu odolnosť
alebo sa jedná o dvierka bez požiarnej odolnosti.