Ostatné (formátovanie dosiek , Promatect-MC)

Rezanie dosiek PROMATECT® na mieru

Našim zákazníkom dodávame dosky PROMATECT aj narezané na konkrétny požadovaný rozmer.

Použitie

 • izolačné podložky pre káblové trasy
 • podložky do káblových žľabov (napr.  390 x 1250 x 10 mm)
 • pevná nepriehľadná výplň namiesto protipožiarneho skla

Pri navrhovaní rozmerov je potrebné vychádzať zo základných rozmerov dodávaných dosiek PROMATECT (2500x1250mm, 2500x1200mm).

Promatect-MC® proti plesniam a vlhkosti

PROMATECT-MC® je špeciálna stavebná doska vyrobená z prírodných surovín
 • kalciumsilikátová – vápennokremičitá, anorganická (nie je „potravou“ pre plesne)
 • ľahká – len 280 kg/m3
 • izolačná
 • aktívne kapilárna – nasáva vodu z muriva
 • dýcha – vyrovnáva vlhkostné rozdiely
 • alkalická – má vysokú hodnotu pH, čo je prostredie nevhodné pre rast plesní
 • nehorľavá – bez organických častí

PROMATECT MC aktívne nasáva vlhkosť zo sanovaného muriva, čím ho vysušuje. Tým sa zníži tvorba kondenzátu v murive.PROMATECT MC je schopný prijať až 200 litrov vody na 10 m2. Také množstvo v bežnej praxi neprichádza do úvahy. Na odstránenie problémov väčšinou stačí obklad hr. 25 mm. Voda sa odparí do interiéru. Bežným vetraním sa vodná para vyvetrá, najmä v lete. Povrch obkladu ostáva suchý! Na obklad sa nesmú aplikovať žiadne paronepriepustné vrstvy. Vysušením muriva sa zlepšia jeho tepelnoizolačné vlastnosti.  PROMATECT MC má sám výborné tepelnoizolačné vlastnosti (λ = 0,053 W/mK). Výsledkom je zvýšenie povrchovej teploty, zamedzenie tvorby kondenzátu na povrchu a nižšie náklady na vykurovanie. Pre rast plesní je vhodné prostredie s hodnotou pH 4,5 až 6,5 (kyslé až neutrálne). Dosky PROMATECT MC majú hodnotu pH ~ 10. Vplyv obkladu PROMATECT MC na prostredie skúmal Inštitút stavebnej biológie v Rosenheime. Na základe podrobných testov vydal certifikát.

Vhodné produkty:

 • Promatect-MC®

Dokumenty na stiahnutie

Čítaj viac