Výrobky sú vhodné na utesnenie káblových prestupov, utesnenie otvorov a lineárnych stykov (škár).
Produkty PROMAPAINT-SC4 a PROMASPRAY-P300 sú na ochranu oceľových konštrukcií.

PROMAFOAM-C je protipožiarna pena
PROMASTOP-L , PROMASTOP-S sú protipožiarne vankúše
PROMASTOP-M (VEN) je protipožiarna malta
PROMASTOP-B je protipožiarna pružná tvarovka
PROMASTOP-P je protipožiarna pružná zátka
PROMASPRAY-P300 je protipožiarna omietka na oceľové , betónové a drevené konštrukcie
PROMAPAINT-SC4 je protipožiarny náter na oceľ