Prírezy dosiek PROMATECT-H 1250x100x10mm

Veľkoformátová protipožiarna doska na cementovej báze, odolávajúca vlhkosti, samonosná.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

  • objemová hmotnosť: cca.870kg/m3
  • alkalita (hodnota pH): cca. 12,0
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,175 W/m.K
  • faktor difúzneho odporu µ: cca. 20,0
  • obsah vlhkosti: 5-10% (vzdušne suché)
  • vlastnosti povrchu: predná strana hladká, zadná ľahko štruktúrovaná
  • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Používajú sa na

  • preplátovanie stykov dosiek pri montáži potrubí
  • pozdlžnu separáciu káblových inštalácií
  • orámovanie otvorov prestupov VZT potrubia

Skladom 5 a viac kusov

Cena za 1ks dosky

Vaša cena:
6,63 € bez DPH

Rozmer prírezu:

 1250x100x10mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 8,7 kg/m2

Prekrytie spojov pri obkladoch vzduchotechniky

Izolačná podložka do káblových lávok

 

 

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.