Popis výrobku
PROMATECT®-XS je nehorľavá sadrová doska vystužená s vláknom. Vďaka svojim vlastnostiam zaručujú ochranu konštrukcií od R 15 až do R 240. Dosky PROMATECT®-XS sa tiež vyznačujú veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, akými sú odolnosť proti nárazu, tvrdosť, ako aj pevnosť v ohybe a v tlaku. Dosky PROMATECT®-XS majú rovné pozdĺžne alebo zaoblené hrany. Neobsahujú nebezpečné zlúčeniny – sú ekologické a recyklovateľné.

Oblasti použitia
Dosky PROMATECT®-XS je možné použiť v bytových a nebytových stavbách (napr. verejné budovy) ako protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií (nosníky, stĺpy).