Popis výrobku
Ľahká protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Oblasti použitia
Zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva a v priemysle. Vhodná najmä pre ľahké konštrukcie s vysokou tepelnou izoláciou