Protipožiarne sklo EW30 až EI120.
Pripravené na okamžité zabudovanie.
Rôzne varianty ( izolačné dvojsklá, pochôdzne sklá...)
Rôzne vyhotovenia (kruhové, šikmé tvary...)

Označovanie:
1-0 sklo pre interiéry, potrebné zabezpečiť ochranu pred UV a aj slnečným žiarením (aj odrazom)
2-0 sklo s jednostrannou UV ochranou
H sklo pre šikmé a vodorovné zasklenia
HN sklo pochôdzne