Inštalačné šachty a kanály

14 Požiarna ochrana elektroinštalácií pomocou káblových kanálov

Pre jednoduchosť a pohodlie sa elektrické káble a rúry často umiestňujú na chodby, odkiaľ trasy odbočujú do jednotlivých miestností. Avšak chodby zvyčajne zároveň slúžia aj ako únikové cesty a zásahové cesty. Elektrické skraty patria medzi časté príčiny požiarov. Pri požiari elektroinštalácií a rúrových rozvodov vzniká veľké množstvo toxických splodín horenia, ktoré by sa mohli hromadiť na únikových cestách a zásahových cestách. Preto je potrebné dbať na zvýšenú požiarnu ochranu takýchto inštalácií. Zmyslom je chrániť pred účinkami požiaru osoby, ktoré sa zdržujú v budovách, ako aj zásahové jednotky hasičov.

Káblové kanály pre zaistenie triedy funkčnosti káblov a káblových nosných konštrukcií P 15-R až P 120-R

Dve testované a osvedčené riešenia pre spoľahlivú požiarnu ochranu:

  1. PROMATECT® káblový kanál pre požiarne zaťaženie z vnútra: obklad doskami PROMATECT® bráni rozšíreniu tepla a dymu von z priestoru kanála a tak chráni priestory, cez ktoré kanál prechádza, napríklad únikové cesty, ako aj šachty s inštaláciami.
  2. PROMATECT® káblový kanál pre požiarne zaťaženie z vonku: obklad doskami PROMATECT® zabezpečí funkčnú odolnosť elektrických inštalácií v podmienkach požiaru. Je dôležité, aby niektoré inštalácie boli funkčné práve počas požiaru, napríklad elektrické napájanie požiarnych zariadení.

Vhodné napríklad pre:

  • núdzové osvetlenie
  • evakuačný a požiarny výťah
  • EPS
  • SHZ
  • zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
  • požiarne vetranie

Vhodné produkty:

Dokumenty na stiahnutie

Čítaj viac