Produkty delíme do troch skupín
- PL - lamináty formátu 900x1075 mm, z ktorého sa strihajú pásky
- LX - extrudované pásky
- LW - pásky so zníženým tlakom pri napeňovaní