PROMATECT-XS

Firemanager |

PROMATECT®-XS

Protipožiarne dosky pre obkladanie oceľových konštrukcií

 

Dosky PROMATECT®-XS sa používajú na zabezpečenie protipožiarnej ochrany oceľových konštrukcií stavieb. Vďaka svojim vlastnostiam zaručujú ochranu konštrukcií od R 15 až do R 240. Dosky PROMATECT®-XS sa tiež vyznačujú veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami, akými sú odolnosť proti nárazu, tvrdosť, ako aj pevnosť v ohybe a v tlaku. Dosky PROMATECT®-XS majú rovné pozdĺžne alebo zaoblené hrany. Neobsahujú nebezpečné zlúčeniny – sú ekologické a recyklovateľné.

 

Viac informácií