PROMATECT-XS hr.25mm

Veľkoformátová protipožiarna doska na sadrovej báze vystužená s vláknom.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

  • objemová hmotnosť: cca.900kg/m3
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,25 W/m.K
  • faktor difúzneho odporu µ: cca. 10,0
  • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Tovar na objednávku

Cena za 1ks dosky

Vaša cena:
113,49 € bez DPH

Rozmer dosky:

 1200x2500mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 25,3 kg/m2

Množstvo dosiek na palete:

 18ks

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.