PROMATECT-H hr. 15 mm

Veľkoformátová protipožiarna doska na cementovej báze, odolávajúca vlhkosti, samonosná.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

  • objemová hmotnosť: cca.870kg/m3
  • alkalita (hodnota pH): cca. 12,0
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,175 W/m.K
  • faktor difúzneho odporu µ: cca. 20,0
  • obsah vlhkosti: 5-10% (vzdušne suché)
  • vlastnosti povrchu: predná strana hladká, zadná ľahko štruktúrovaná
  • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Skladom

Cena za 1ks dosky

Vaša cena:
189,84 € bez DPH

Rozmer dosky:

 1250x2500mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 13,1kg/m2

Množstvo dosiek na palete:

 25ks

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.