PROMATECT-200 hr. 12 mm

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON®, veľkoformátová, stabilná a samonosná.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

  • objemová hmotnosť: cca.835kg/m3
  • alkalita (hodnota pH): cca. 9,0
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,189 W/m.K
  • faktor difúzneho odporu µ: cca. 4,0
  • obsah vlhkosti: 1-2% (vzdušne suché)
  • vlastnosti povrchu: predná strana hladká, zadná ľahko štruktúrovaná
  • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Tovar na objednávku

Cena za 1ks dosky

Vaša cena:
76,51 € bez DPH

Rozmer dosky:

 1200x2500mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 10,7kg/m2

Množstvo dosiek na palete:

 30ks

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.