V našej ponuke sa nachádzajú revízne dvierka rôznych formátov a vyhotovení. Revízne dvierka Vám vieme dodať aj v atypických rozmeroch. Jednokrídlové až do výrobného rozmeru 1250x2500mm (do stropu max. 900x1200mm) a dvojkrídlové až do výrobného rozmeru 2400x3000mm. Svetlý otvor pri revíznych dvierkach je zmenšený od výrobného rozmeru o hrúbku konštrukcie dvierok – 25mm z každej strany. Stavebné dielce do ktorých sa budú revízne dvierka osádzať musia mať minimálne rovnakú požiarnu odolnosť ako revízne dvierka. Revízne dvierka sú pripravené pre osadenie bez ďalších úprav. Montáž dvierok je možná ako do masívnych stien tak aj do ľahkých stavebných konštrukcií.

Možné vyhotovenia:
typizované výrobné rozmery 300x300mm – 800x800mm (vždy po +100mm).
požiarna odolnosť EI 15 až EI 90
dymotesné ozn. S
nerezové
farebné podľa RAL
dvojkrídlové