Tesnenia prestupov inštalácií a škár

 

1. Tesnenia prestupov inštalácií

 

Prestup CSP   firestopping   Prestup vankúše

 

Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií.
Požiarne tesnenia prestupov PROMAT sú vhodné pre takmer každú stavebnú situáciu. Systémy PROMASTOP® a PROMASEAL® sa montujú ľahko a rýchlo.

V ponuke sú napríklad:

 • protipožiarny intumescentný náter
 • protipožiarny ablatívny náter na vodnej báze
 • pružný protipožiarny náter
 • akrylový intumescentný tmel
 • vysoko účinný grafitový tmel
 • trvalo pružný silikónový tmel
 • manžety na plastové rúry
 • tesniaci návin na plastové rúry
 • protipožiarne grafitové tvarovky
 • protipožiarna malta

 

Utesnenie káblových prestupov
Káblové utesnenia systémom PROMASTOP® uzatvárajú otvory potrebné pre prechod káblov stenami a stropmi a v prípade požiaru zabraňujú rozšíreniu dymu a ohňa do ďalších požiarnych úsekov, únikových ciest, chodieb, schodísk atď. V zásade je potrebné rozlíšiť doskové utesnenia PROMASTOP®, murované utesnenia PROMASTOP® a tesniace systémy PROMASEAL®.

Pri doskových utesneniach PROMASTOP® sa popri presne definovaných dosiek z minerálnej vlny používajú požiarne-ochranné stierkové hmoty a nátery. Nanášajú sa na dosky z minerálnej vlny a súčasne aj s predpísaným presahom na okolité konštrukcie a prestupujúce inštalácie (káble, káblové lávky, káblové žľaby.

Murované utesnenie PROMASTOP® sa vytvára zo špeciálnej požiarne-ochrannej malty, ktorá je na stavbu dodávaná v suchom stave vo vreciach. Na stavbe sa zamieša s presným množstvom vody pričom sa vytvorí optimálne tvárna malta. V mieste káblov je doplnená tmelom PROMASEAL®-AG.

Tesniace systémy PROMASEAL® využívajú rôzne špecifické vlastnosti protipožiarnych tmelov – PROMASEAL®-A a PROMASEAL®-AG. Tieto utesnenia sú vhodné pre prestupy menších rozmerov so špeciálnymi požiadavkami.

Káblové utesnenie vankúšmi PROMASTOP® pozostáva z protipožiarnych vankúšov s napeňovacou hmotou, ktorá pri požiari asi štvornásobne zväčší svoj objem. Výhodou tohto systém je ľahká montáž a demontáž a možnosť opakovaného použitia vankúšov v prípade, že neboli predtým aktivované požiarom

 

2. Tesnenia lineárnych stykov

 

PROMASEAL-A-joint-partition-2-side_web   promaseal-a-stena   PROMASEAL-A-spray-joint-floor_web

 

Konštrukčné škáry a lineárne styky v stavebných dielcoch
Napeňujúce tesniace materiály PROMASEAL®-PL, PROMASEAL®-ST, PROMASEAL®-S, PROMASEAL®-AG, PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-A spray možno účinne použiť k uzatváraniu škár vo všetkých oblastiach stavebníctva, pri ľahkých priečkach pri spojení steny a stropu, taktiež i k utesneniu prechodov cez steny a stropy pri požiarnej ochrane elektrických a vzduchotechnických vedení. Ďalší možný spôsob riešenia týchto špár je pomocou protipožiarnej peny PROMAFOAM®-C.

 

3. Napeňovacie pásky pre požiarne uzávery

 

paska-dvere-2   paska-dvere   paska-dvere-1

 

 

PROMASEAL-PL  (protipožiarny laminát)
Promaseal-PL je intumescentný (napeňujúci) protipožiarny laminát na grafitovej báze. Vysokoúčinný a odolný starnutiu. Používa sa ako protipožiarne tesnenie drevených dverí, zasklení, panelov, fasád a  spojov konštrukcií.

 

Vlastnosti:

 •  štartovacia teplota 150 °C
 •  2 štandardné hrúbky 1,8 a 2,5 mm
 •  2 štandardné dĺžky 1075 a 2015 mm
 •  dodávané ako dosky, pásky alebo v roliach
 •  napenenie v smere kolmom na rovinu osnovy
 •  optimálny tlak napeňovania
 •  odolnosť proti poveternostným vplyvom
 •  neobsahuje organické rozpúšťadlá
 •  možnosť aplikácie rôznych náterov náterov (technologická skúška je potrebná)
 •  jednoduchá spracovateľnosť bežnými nástrojmi na strihanie
 •  možnosť samolepiacej fólie (na rube)
 •  možnosť kvalitnej PVC povrchovej úpravy

 

Montáž:

 •  strihať bežným nástrojmi na strihanie
 •  lepiť na očistený, prípadne odmastený povrch
 •  vyžiadajte si od nás „Pokyny pre montáž“

 

Značenie:

 •  PROMASEAL-PL 1,8 štandardný laminát
 •  PROMASEAL-PL SK 1,8 + samolepiaca fólia
 •  PROMASEAL-PL PSK 1,8 samolepiaca + farebná PVC fólia
 •  Číslo 1,8 resp. 2,5 znamená hrúbku aktívnej vrstvy v mm

 

 

PROMASEAL-LXSK (protipožiarne tesnenie)
PROMASEAL-LXSK je intumescentné (napeňujúce) protipožiarne tesnenie na grafitovej báze. Vyznačuje sa vysokou flexibilitou. Používa sa ako protipožiarne tesnenie dverí, zasklení, panelov, fasád a  spojov konštrukcií.

 

Vlastnosti:

 •  štartovacia teplota 190 °C
 •  dodáva sa iba ako páska
 •  minimalizácia odpadu pri použití
 •  odolnosť proti poveternostným vplyvom
 •  neobsahuje organické rozpúšťadlá
 •  možnosť aplikácie rôznych náterov náterov (technologická skúška je potrebná)
 •  jednoduchá aplikácia
 •  samolepiaca fólia (na rube)
 •  možnosť farebnej PVC povrchovej úpravy
 •  rôzne štandardné šírky

Značenie:

 •  PROMASEAL-LXSK štandardná samolepiaca páska
 •  PROMASEAL-LX PSK + farebná fólia

 

PROMASEAL-LW SK (protipožiarne tesnenie pre zasklenie)
PROMASEAL-LW SK je intumescentné (napeňujúce) protipožiarne tesnenie . Účinkuje až pri teplote 300°C a nevytvára tlak. Používa sa ako protipožiarne tesnenie  v zasklievacích systémoch.

 

Vlastnosti:

 

 •  štartovacia teplota 300 °C
 •  výborná izolácia
 •  expanduje bez tlaku
 •  neobsahuje organické rozpúšťadlá

 

 

 

Vhodné produkty:

 

Katalógové konštrukcie prestupov káblov

Katalógové konštrukcie prestupov rúr

Katalógové konštrukcie lineárnych stykov