Požiarne uzávery

Lubomir Slimak |

 1. Revízne dvierka bez požiarnej odolnosti

Štandardné formáty 200x200mm – 600x600mm (vždy po +100mm). V našej ponuke sa nachádzajú revízne dvierka rôznych formátov a vyhotovení.

 • s hliníkovým rámikom a vloženou sadrokartónovou výplňou
 • jednoduché plechové
 • nerezové
 • pod keramický obklad

 

2. Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou

Typizované výrobné rozmery 300x300mm – 800x800mm (vždy po +100mm). V našej ponuke sa nachádzajú revízne dvierka rôznych formátov a vyhotovení.  Revízne dvierka Vám vieme dodať aj v atypických rozmeroch.
Jednokrídlové až do výrobného rozmeru 1250x2500mm (do stropu max. 900x1200mm) a dvojkrídlové až do výrobného rozmeru 2400x3000mm.
Svetlí otvor pri revíznych dvierkach je zmenšený od výrobného rozmeru o hrúbku konštrukcie dvierok – 25mm z každej strany. Stavebné dielce do ktorých sa budú revízne dvierka osádzať musia mať minimálne rovnakú požiarnu odolnosť ako revízne dvierka. Revízne dvierka sú pripravené pre osadenie bez ďalších úprav. Montáž dvierok je možná ako do masívnych stien tak aj do ľahkých stavebných konštrukcií.

  • požiarna odolnosť EI 15 až EI 90
  • dymotesné ozn. S
  • nerezové
  • farebné podľa RAL
  • dvojkrídlové

3. Protipožiarne oceľové dvere – v súčasnosti nie sú v ponuke !

Protipožiarne oceľové dvere

 • podľa typu do vnútorného alebo aj vonkajšieho prostredia
 • pre civilnú aj priemyselnú výstavbu
 • podľa typu dvier odolnosť EI15 až EI 180
 • jedno alebo dvojkrídlové
 • dymotesné
 • možné vyhotovenia ako pozinkovaný  plech , nástrek podľa RAL, nerez

4. Šachtové a podlahové poklopy

poklop

Oceľový poklop určený pre uzavretie otvorov do technologických chodieb, káblových kanálov alebo iných podzemných priestorov s nutnosťou zabezpečenia požiarnej odolnosti. Pre ľahšie otváranie je poklop vybavený dvojicou plynových vzpier. Zárubňa poklopu je vybavená tesnením.

 • odolnosť EI15 až EI90
 • max. rozmer 1000x1400mm
 • ľahká manipulácia
 • integrované pánty
 • možné vyhotovenia – nástrek podľa RAL