Požiarne steny

Firemanager |

8 Protipožiarne priečky, nosné a nenosné steny, ochrana drevených stĺpov, revízne dvierka

Požiarne deliace konštrukcie musia zabrániť priechodu ohňa a dymu a zamedziť tak rozšíreniu požiaru. Popri tejto požadovanej funkcie požiarneho predelu plnia tieto konštrukcie aj statickú funkciu ako nosné prípadne výstužné stavebné dielce. Táto funkcia musí byť v prípade požiaru zachovaná po určité časové obdobie. Priečky PROMATECT® môžu byť vyrábané v prevedení nosnom a nenosnom. Podľa požiadaviek môžu byť priečky zložené z jednej alebo z dvoch vrstiev, v úprave napr. ako steny šachiet bez výstužných stĺpikov alebo ako nenosné priečky s kovovými stĺpikmi, nosné prevedenie ako oceľová hrazdená stena alebo s pomocnou konštrukciou z dreva. Do všetkých stien typu PROMATECT® je možné bez väčších stavebných úprav vstavať požiarne uzávery, požiarne klapky, požiarne ochranné zasklenia a prestupy pre elektrické káble, vedenia, potrubia a vetracie tvarovky. Aby boli splnené požiadavky na tepelnú a zvukovú izolácii, môže byť do medzi stenových prestupov vložená minerálna vlna slúžiaca ako izolácia.

Požiarne steny
K členeniu väčších budov a k vytváraniu požiarnych úsekov, zvlášť v priemyselných stavbách, ponúka Promat špeciálnu montovanú nosnú požiarnu stenu. Okrem požiadaviek na vyššiu hodnotu požiarnej odolnosti splňuje táto konštrukcia i požiadavku na zvýšenú pevnosť spojov, ako bolo preukázané aj pri požiarnej skúške.

Steny s drevenými stojkami
Ľahké nenosné a nosné steny s drevenými stojkami a obkladom PROMATECT® sú rýchlo a efektívne použiteľné pri rekonštrukciách starej zástavby.

Hrazdené steny z dreva
Nosné hrazdené steny z dreva sa obkladajú doskami PROMATECT® iba z jednej strany, ale klasifikácia REI 30 až REI 60 platí pre pôsobenie ohňa z oboch strán. Ich aplikácia je najúčelnejšia pri rekonštrukcii domu z hrazdeného muriva, lebo tu môže hrazdená stena zostať z jednej strany viditeľná. Vďaka výborným vlastnostiam dosiek PROMATECT®-H a PROMATECT®-L môžu byť aj s najtenšími doskami dosiahnuté vysoké hodnoty požiarnej odolnosti. Mimoriadne vlastnosti dosiek PROMATECT® umožňujú výrobu montovaných stien o nízkej hmotnosti a s dobrými akustickými a požiarno-ochrannými vlastnosťami. Kovovú konštrukciu môžu tvoriť bežné tenkostenné oceľové profily, ktoré sú použité podľa príslušných
katalógových listov a výrobných predpisov. Pri požiarnych skúškach bolo prihliadnuté k mnohým variantom doskových spojov. Aplikáciou ľahkých konštrukcií PROMATECT® možno dosiahnuť značných úspor vďaka nízkej hmotnosti a rýchlej montáži. Požiarno-ochranné stavebné dosky PROMATECT® splňujú podmienky triedy reakcie na oheň A1 podľa ČSN EN 13501-1.

Dokumenty na stiahnutie

Steny s doskami PROMATECT-100X

Dokumenty na stiahnutie