Katalógové konštrukcie PROMAT

Protipožiarne konštrukcie PROMAT

  Konštrukcie s doskou Promatect-100X

 3 Ochrana oceľových konštrukcií

4 Ochrana masívnych stropov, stropov z oceľ. nosníkov, ľahké zavesené podhľady

5 Ľahké zavesené podhľady, revízne dvierka

6 Ochrana drevených trámových stropov a únikových ciest

7 Ochrana konštrukcií z trapéz. plechov, obklady striech a medzipodlažných stropov

8 Požiarne steny

9 Tesnenia lineárnych stykov

10 Požiarne zasklenie

11 Vzduchotechnické potrubia

 
12 Odvod tepla, splodín horenia a dymové zábrany

13 15 Tesnenia prestupov inštalácií

14 Inštalačné a káblové kanály