Zmena názvov produktov Intumex

Tamor |

 

 

Nové technické špecifikácie a predpisy (ETAG, EN, CPR a iné) zjednocujú v krajinách EÚ požiadavky na stavebné výrobky. Na globálnom európskom trhu je jednoduchšie mať unifikované výrobkové názvy. Spoločnosť Promat postupne mení názvy produktov Intumex na PROMASEAL a PROMASTOP.

Zloženie, technologický postup a vlastnosti výrobkov ostávajú nezmenené. Technická dokumentácia výrobkov, ako skúšobné protokoly, klasifikačné protokoly, karty bezpečnostných údajov, dokumenty systému riadenia kvality, atď. ostávajú platné až do ukončenia ich platnosti, prípadne až do nahradenia novými príslušnými dokumentami.

Stiahnite si porovnávaciu tabuľku