Promatect-100X

Firemanager |

Dosky z kalcium-sulfát-silikátového materiálu PROMAXON

PROMATECT-100X je nová vysoko účinná protipožiarna doska špeciálne navrhnutá pre požiarno deliace konštrukcie stavieb, ako sú požiarne steny a požiarne stropy, u ktorých sa vyžaduje vysoký stupeň protipožiarnej ochrany.

Tento materiál je možné použiť na nasledovné realizácie:
– požiarne odolné stropné podhľady
– stropné membrány
– pevné steny
– kovové a drevené montované steny

Výhody:

  • nehorľavý materiál A1
  • životnosť najmenej 25 rokov pri použití vo vnútorných a čiastočne exponovaných priestoroch (trieda Y)
  • jednoduchá údržba a oprava
  • ľahké delenie spôsobom „narež a prelom“
  • dokonalá povrchová úprava pomocou štandardných škárovacích tmelov a náterov