Ochrana oceľových konštrukcií

Na nás sa môžete kedykoľvek obrátiť.

Pomôžeme vám s výberom produktov alebo s vašimi doplňujúcimi otázkami. Máte záujem o individuálnu cenovú ponuku?

Ochrana oceľových konštrukcií

  • Dosky, nátery a omietky – všetko od jedného výrobcu
  • kompletná ponuka zabezpečuje optimálne riešenie
  • Vhodné pre najrôznejšie požiadavky

Oceľ je anorganický konštrukčný materiál a bez zvláštneho preukazovania sa považuje za nehorľavý. Zaťažené oceľové nosné konštrukcie v požiari pri zahriatí nad cca. 500°C strácajú významnú časť svojej nosnosti.
Podľa bežne uvažovaných požiarnych scenárov sa teplota 500 °C dosiahne v priebehu niekoľkých minút. Počas skúšky požiarnej odolnosti oceľovej nosnej konštrukcie sa skúšobná vzorka vystavuje tepelnému namáhaniu podľa normovej teplotnej krivky, ktorá je funkciou času a teploty. Teplota v skúšobnej peci je po 5-tich minútach asi 550 °C, po 30-tich minútach sa dosiahne asi 850 °C a po 90-tich minútach sa prekročí 1000 °C. To podčiarkuje potrebu efektívneho systému na požiarnu ochranu prvkov oceľovej konštrukcie.

Pevné a rozmerovo stále protipožiarne kalciumsilikátové dosky PROMATECT® sú ideálne pre splnenie takých náročných podmienok. Dajú sa ľahko spracovať a montovať na oceľovú konštrukciu aj bez pomocnej podkonštrukcie. Vhodné sú na rekonštrukciu budov a aj pre novostavby moderných komplexov.

Okrem dosiek ponúka PROMAT aj náterové a omietkové systémy. Každý má svoje výhody. Široká ponuka výrobkov a systémov nám umožňuje nájsť optimálne riešenie pre každý projekt.

Požiarno-ochranné obklady pomocou dosiek PROMATECT®
Obklad pravouhlého prierezu z požiarne ochranných dosiek PROMATECT® zaisťuje, že kritická teplota ocele bude dosiahnutá najskôr po uplynutí stanoveného časového úseku. K obkladaniu oceľových nosných konštrukcií požiarne ochrannými doskami PROMATECT® nie sú potrebné žiadne nosné a závesné konštrukcie. Oceľové stĺpy sa obkladajú požiarne ochrannými doskami PROMATECT® v tvare pravouhlého prierezu. Následne sú dosky na čelnej strane zosponkované  alebo zoskrutkované . Pri oceľových prievlakoch sú dosky v oblasti spoja
podložené, aby tu mohol byť pripevnený obklad pravouhlého prierezu. Obklad potom už  nemusí byť pripevnený na oceľ či betón. Ak má z architektonických dôvodov zostať oceľová konštrukcia viditeľná, potom možno obklad tvorený požiarne ochrannými doskami nahradiť náterom PROMAPAINT®

Náter na oceľ PROMAPAINT®
Ďalšou možnosťou požiarnej ochrany oceľových stavebných dielcov je systém PROMAPAINT® SC4, náter vytvárajúci pri požiari izolačnú vrstvu, určený k ochrane oceľových nosníkov, stĺpov a prútov priehradoviny. Pôsobením požiaru náter PROMAPAINT® SC4 napení a vytvorí tak tepelnú izolačnú ochrannú vrstvu.

Protipožiarna omietka PROMASPRAY® P-300
PROMASPRAY® P-300 je priemyselne vyrábaná prášková zmes nízkej hmotnosti pripravená na použitie. Vyvinutá bola pre nanášanie striekaním. Materiálové zloženie je na báze vermikulitu a sadry. V miešačke sa k zmesi pridáva voda. V závislosti od hrúbky nástreku a vlastností chránenej konštrukcie sa dosahuje požiarna odolnosť od 15 do 360 minút.

Oblasti použitia

Výrobok je vhodný do vnútorných priestorov (ETAG 018-3, typ Z 2) pre požiarnu ochranu:

  • betónových konštrukcií
  • oceľových nosných konštrukcií
  • betónových nosných stropov s trapézovým plechom
  • drevených nosných konštrukcií

PROMASPRAY®-P300 je výhodné použiť v rôznych stavbách, ako školské a rekreačné zariadenia, nákupné centrá a iné komerčné objekty

Vhodné produkty

Katalógové konštrukcie