Požiarne zasklenie

Firemanager |

10 Protipožiarne zasklenia

Pri moderných stavbách sa často stretávame so želaním či nutnosťou, aby požiarne deliace steny, ako sú požiarne steny, schodiskové steny, priečky tvoriace steny chodieb atď., boli priehľadné.
Tieto priehľadné požiarno-ochranné stavebné dielce musia spĺňať požiadavky požiarnych deliacich konštrukcií :

  • musí byť zabránené prechodu ohňa a dymu (S)
  • musí zostať zachované uzavretie priestoru (E)
  • musia byť splnené požadované teplotné kritéria na odvrátenej strane ohňa (I, W).

Všade tam, kde musia byť kombinované tieto protipožiarno-technické požiadavky s priehľadnosťou a priepustnosťou svetla, je možné aplikovať PROMAGLAS® , Promat®-SYSTEMGLAS a
PROMAGLAS® F1. Pri nich je zaistená priepustnosť svetla a zároveň zabezpečená požiarna odolnosť. Pri určitých typoch odolnosť až do EI120.

Oblasti použitia

  • nemocnice, správne budovy, hotely
  • kontrolné strediská, výpočtové strediská, laboratóriá
  • letiská, výstavné priestory
  • školy, športové haly
  • obchodné domy, lekárne, knihovne atď.

PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS sú špeciálne vrstvené sklá, skladajúce sa z viacerých vrstiev skla, medzi ktorými sú umiestnené požiarne ochranné vrstvy, ktoré sa aktivujú v prípade požiaru. PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS pohlcujú tepelné žiarenie a vytvárajú účinnú izolačnú vrstvu. Zo zasklenia s priehľadnými tabulami PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS vzniká pri požiari prakticky nepriehľadná požiarne ochranná stena. Sklenené konštrukcie so sklami PROMAGLAS® a Promat®-SYSTEMGLAS sú vyrábané ako v prevedení s dreveným rámom, tak aj s rámom z ocele alebo s tzv. “skrytým rámom” z dosiek PROMATECT®-H a možno ich využiť aj ako požiarny uzáver (EW/EI dvere, prípadne dvere v rámovej konštrukcii).

Možné varianty konštrukcií:

  • rámová konštrukcia (oceľ, hliník, drevo)
  • bez rámové konštrukcie

Vhodné produkty:

  • PROMAGLAS
  • PROMAGLAS-F1

Dokumenty na stiahnutie