Názov Intumex sa zmenil.

firematmin |

 logo_intumex362-stredne      Názov INTUMEX sa zmenil.                                 

                                

Promat_logo_160  Nové názvy produktov sú PROMASEAL a PROMASTOP.

 

Nové technické špecifikácie a predpisy (ETAG, EN, CPR a iné) zjednocujú v krajinách EÚ požiadavky na stavebné výrobky. Nové klasifikácie, ETA, certifikáty, VoP a iné dokumenty sú platné v celej EÚ.  Táto situácia nás núti počas roku 2014 zjednotiť  názvy našich výrobkov na všetkých trhoch.

Zloženie, technologický postup a vlastnosti výrobkov ostávajú nezmenené. Technická dokumentácia výrobkov, ako skúšobné protokoly, klasifikačné protokoly, karty bezpečnostných údajov, dokumenty systému riadenia kvality, atď.  ostávajú platné až do ukončenia ich platnosti, prípadne  až do nahradenia novými príslušnými dokumentami.  Výrobca Promat GmbH,  St. Peter-Straße 25, A-4021 Linz, Rakúsko je nástupcom spoločnosti bip GmbH, St. Peter-Straße 25, A-4021 Linz, Rakúsko. Všetky procesy súvisiace s výrobou a riadením kvality ostávajú bez zmeny.

 

 

Klikni a uvidíš !