Rekonštrukcia šachiet bytových domov

Firemanager |

 

Rekonštrukcia šachiet bytových domov poskytuje jedinečnú príležitosť zvýšiť úroveň požiarnej bezpečnosti na najcitlivejšom mieste.

Inštalačné šachty bytových domov sú skrytým nebezpečenstvom pre šírenie požiaru z dvoch dôvodov:

  1. V šachte sú sústredené horľavé (plastové) rúry, ktoré spájajú byty. Tie sú ideálnou cestou pre šírenie požiaru.
  2. V šachte sú umiestnené aj ventilačné potrubia. Tie vytvárajú komínový efekt. Potrubia nasajú požiar a rozšíria ho do ďalších bytov.

 

Viac informácií