Promatect-MC dosky proti plesniam a vlhkosti

Firemanager |

Promat je vnímaný predovšetkým ako expert na požiarnu ochranu. Napriek tomu ponúka niektoré produkty a systémy mimo tejto brandže. Jedným z týchto prípadov sú aj dosky PROMATECT-MC. Jedná sa o dosky unikátnych vlastností vyrábaných unikátnou technológiou. Sú to čisto anorganické vápennokremičité (kalciumsilikátové) dosky.

Čím je „MC“ výnimočná? Je najľahšia. Objemová hmotnosť 280 kg/m3 je pre kalciumsilikát na hranici technologických možností. Tomu svedčí aj porozita 85-90%. Dôsledkom sú vynikajúce izolačné vlastnosti, ale aj aktívna kapilarita. Dosky vsakujú vodu ako „špongia“. Jeden meter štvorcový dosky hrúbky 25 mm je schopný nabrať viac než 20 litrov vody.

 

Použite kalciumsilikátových dosiek na riešenie problémov vlhkých stien nie je žiadnou novinkou. Zahraničné skúsenosti sa počítajú na desaťročia. Revitalizovali sa mnohé historické budovy, rodinné domy, ale aj panelové sídliská.

         

 

Viac informácií