PROMATECT-MC hr. 50 mm

Kalcium silikátová – vápenno kremičitá, anorganická špeciálna stavebná doska proti plesniam a vlhkosti.
Trieda reakcie na oheň A1 podľa STN EN 13501-1.

  • objemová hmotnosť: cca.280kg/m3
  • alkalita (hodnota pH): cca. 10-12,0
  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,053 W/m.K
  • faktor difúzneho odporu µ: cca. 4,5
  • vlastnosti povrchu: ľahko štruktúrovaný
  • likvidácia odpadu: stavebný odpad (EWC 17 01 07)

Tovar na objednávku

Cena za 1 balenie (1,5m²)

Vaša cena:
127,29 € bez DPH

Rozmer dosky:

 500x1000mm

Hmotnosť v suchom stave:

 cca. 14 kg/m²

Množstvo dosiek v balení:

 3 ks

Proti plesniam a vlhkosti

Na zlepšenie tepelnej charakteristiky muriva

Promat
Výrobca protipožiarnych materiálov

Promat je na Slovensku od roku 1993. Dodáva výrobky určené pre pasívnu požiarnu ochranu a špeciálne izolácie pre výrobcov a pre priemysel.