Protipožiarne revízne dvierka pre sadrokartónové steny, stropy, taktiež aj pre murované steny a šachtové predsadené (aj murované) steny.
Možné vyhotovenia:
typizované výrobné rozmery 200x200mm – 600x600mm (vždy po +100mm).
požiarna odolnosť EI 30 až EI 120
štandardný zámok na zacvakávanie , na prianie je možný aj zámok na štvorhran alt. aj cilindrický
Možnosť dodania dvierok aj v atypických rozmeroch.

Systém F4 - určený pre sadrokartónové steny

Systém F5 - určený pre šachtové a predsadené steny

Systém F6 - určený pre sadrokartónové stropy