ISOVER FireProtect 150

Firemanager |

FireProtect 150

Je veľmi tuhá doska vyrobená z kamennej vlny.

Je určená pre tepelnú, akustickú a protipožiarnu izoláciu technologických zariadení s veľmi vysokou prevádzkovou teplotou.

Ďalej sa používa ako doskový materiál pre systémové požiarne upchávky  v konštrukciách, ktoré na stavbách oddeľujú požiarne úseky.

Základné technické parametre:

Trieda reakcie na oheň: A1

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ : cca. 0,041 W/m.K

Bod tavenia vlákien: >1000°C

Objemová hmotnosť: 150kg/m3

 

Viac informácií